Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός,  δόθηκε παράταση της προθεσμίας έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου μέχρι την 22 Νοεμβρίου και εμπρόθεσμης πληρωμής τους μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2015