Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε απόφαση που παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών καθώς και την καταβολή βεβαιωμένων χρεών λόγω του σεισμού στο Νομό Κεφαλλονιάς