Ο Υπουργός Οικονομικών με την ΠΟΛ 1162/2015 δίδει παράταση μέχρι και την  31-7-2015 στις προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση καθώς και στις προθεσμίες καταβολής των δόσεων για την τμηματική καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών