Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015 η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2014