Με την ΠΟΛ 1257/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει παράταση  στην προθεσμία  υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων