Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έτους 2016 μέχρι και την 31.03.2017