Με την ΠΟΛ 1254/2015 το Υπουργείο Οικονομικών  δίδει παράταση μέχρι την 31.12.2015 για την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2014.