Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ 1145/2016 με την οποία δίδεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2015