Ο  Υπουργός  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε απόφαση με θέμα την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως την 31/12/2015 για όσους  στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 καθώς  και την  τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής