Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1121/2018 σύμφωνα με την οποία παρατείνεται εως την 26η Ιουλίου 2018 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 για τα φυσικά  και νομικά πρόσωπα.