Με την ΠΟΛ 1094/2017 δίδεται παράταση μέχρι την 17.07.2017 για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016