Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Α/2017 ο Ν. 4448 στο άρθρο τρίτο του οποίου προβλέπεται  η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής  κατάστασης έτους 2016  έως και την 13η Απριλίου 2017