Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016