Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017, ως την τελευταία ορισθείσα ημερομηνία στις 17 Μαρτίου 2017