Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ παρατείνει έως την 31.03.2017 την προθεσμία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης περιόδου Ιανουαρίου 2017.

Αντίστοιχα παρατείνει  έως την 13.04.2017 την προθεσμία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης περιόδου Φεβρουαρίου 2017