Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 και ΔΧ 2018  έως την 8 Μαρτίου 2019