Σύμφωνα με πληροφορίες των εκπροσώπων της Ένωσης στο  Δ.Σ. του ΕΤΑΑ  κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του  αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

1. Η παράταση της προθεσμίας πληρωμής ειδοποιητηρίων για τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές του Β’ εξαμήνου 2013 έως την 15/12/2013 (και επειδή είναι Κυριακή έως τις 16/12/2013). Η απόφαση ελήφθη ύστερα από πρόταση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και εισηγήθη από την Υπηρεσία για λόγους :

    1.1.  εξυπηρέτησης των συναδέλφων από αδυναμία πληρωμής τους την 31/10/2013 και

    1.2.  καθυστέρησης  εκδόσεως των ειδοποιητηρίων από την εταιρεία που έχει αναλάβει την έκδοσή τους.

2. Η  μετάθεση της επιστροφής των επιπλέον καταβληθεισών  εισφορών των συναδέλφων, όσων δηλαδή  πλήρωσαν με τις τότε νέες αυξημένες εισφορές, με τα ειδοποιητήρια του Α’ εξαμήνου του 2014, για λόγους νομικούς και τεχνικούς της μηχανογράφησης, ως συνυπολογιστική πράξη