Μετά από παρέμβαση του εκπροσώπου της Ένωσης  στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφώντα Καρκαντζού, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ της 13.04.2016 εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016 μέχρι και την 30.06.2016