Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας  στο Ταμείο, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, δόθηκε παράταση έως και  την 30.06.2017 για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ του έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων