Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός,  η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016.

Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε  κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ την 02.11.2016

Αναμένεται η έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας