Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 30/4/2018 της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου του 2012, για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,