Ο Διοικητής του ΙΚΑ, κ. Ιωάννης Θεωνάς, εξέδωσε επείγον έγγραφο με το οποίο, λόγω της τραπεζικής αργίας, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών και δόσεων  μέχρι και την 16η Ιουλίου 2015.