Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση έως την 17η Μαρτίου 2017:

-της προθεσμίας καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών

-της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, προκειμένου  να διευκολυνθούν οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους