Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ δόθηκε παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως την 30η Νοεμβρίου 2017