Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2018 για μη μισθωτούς  έως την 10.08.2018 καθώς και την παράταση μέχρι την 10.08.2018 για την καταβολή της τρίτης δόσης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους