Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση έως και την 08.06.2018 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2018 για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά ως την ημερομηνία αυτή