Με την ΠΟΛ 1100/2016 παρατείνεται έως την 30.09.2016 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών