Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας παρατείνεται η προθεσμία επιμόρφωσης εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους μέχρι το τέλος του 2013