Το Υπουργείο Εργασίας με έγγραφό του γνωστοποιεί την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους ως την 30.10.2015