Η Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνει την προθεσμία, που έληγε την 25.7.2014 έως την 26.9.2014 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Εδώ το έγγραφο του Υπουργείου