Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑΕΠ παρατείνεται έως 30.09.2019 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των π. Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων παραμένει σε ισχύ.