Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου  με το οποίο ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπέγραψε απόφαση που παρατείνει την προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή  δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής,  μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016