Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ κατά τη συνεδρίαση 374/18.11.2015 αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της έκδοσης των ειδοποιητηρίων των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2015 του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ μέχρι την 10.12.2015