Αναρτούμε επικαιροποιημένο  πίνακα των φορέων που δημοσιεύουν προσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών για απευθείας αναθέσεις έργων. 

Ο συνημμένος  πίνακας θα ενημερώνεται διαρκώς.

Τον ολοκληρωμένο πίνακα μπορείτε να τον δείτε πατώντας το συνημμένο link