Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, εξέδωσε την υπ΄αριθμ. οικ. 1931/312/2015 απόφαση με την οποία ορίζει ποιοί είναι οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών για της πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και καθορίζει τα καθήκοντά τους. Επιπλέον καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργεια των πληρωμών αυτών