Η FIEC επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει ο κατασκευαστικός κλάδος στους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EU GREEN DEAL.

Ο Πρόεδρος της FIEC  κ. Kjetil Tonning δήλωσε ότι “Ως κατασκευαστές, είμαστε αφοσιωμένοι στις βιώσιμες κατασκευές. Επίσης είναι σαφές ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. ”   Σε δήλωση που εγκαινιάζει την πράσινη διαπραγμάτευση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen δήλωσε ότι πρόκειται για ένα στόχο που  “τον οφείλουμε στα παιδιά μας”.  Επίσης  ανέφερε ότι προγραμματίζονται «50 δράσεις για το 2050» καθώς και μια επένδυση ύψους 100 δις ευρώ για τις “πιο ευάλωτες περιοχές και τομείς”.   Υποστηρίζοντας επί μακρόν την επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανακαίνισης των κτιρίων, δράση που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη της δέσμευσης της κας Von der Leyen να καταστήσει την Ευρώπη “την πρώτη  ουδέτερη προς το κλίμα ήπειρο μέχρι το 2050”, η FIEC χαιρετίζει την έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση υπενθυμίζοντας στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να γίνει παράλληλα με άλλες απαραίτητες επισκευές και συντήρηση, όπως αυτές που αποσκοπούν στη διαρθρωτική ενίσχυσή τους και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Σχετικά με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, ο Πρόεδρος της FIEC κ. Tonning αναφέρει ότι  “ελπίζουμε αυτό το νέο Σχέδιο Δράσης να αντιμετωπίσει πραγματικά την ανάγκη για λύσεις στις πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σε αυτές τις λύσεις περιλαμβάνονται η ανάγκη για βελτιωμένες εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης κοντά σε εργοτάξια, τυποποίηση δευτερευόντων υλικών, και υποστηρικτικές πολιτικές προμηθειών που θα επιτρέψουν στον δημόσιο τομέα να αποτελέσει το παράδειγμα μεταβαλλόμενης στάσης απέναντι στην αποδοχή των δευτερογενών υλικών ως κανόνα, όταν είναι ασφαλές να τα χρησιμοποιήσει και όταν οι ασφαλιστές είναι πρόθυμοι να παράσχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ».

Η FIEC δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς του κατασκευαστικού κλάδου ώστε να διασφαλίσει ότι το green deal θα έχει τελικώς επιτυχία.