Ο κ. Γεώργιος  Ρωμοσιός, ως Πρόεδρος της Ένωσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Κατασκευή απηύθυνε χαιρετισμό στην Εκδήλωση “Η βραδιά του Ερευνητή” που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Πολυτεχνείου.

Ο κ. Γ. Ρωμοσιός, εκτός των άλλων, τόνισε ότι στην κατασκευαστική δραστηριότητα πλέον έχουν εξέχουσα θέση η έρευνα και η καινοτομία με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της κατασκευής, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον η έρευνα αποτελεί το εργαλείο για την ενίσχυση της αειφορίας των κατασκευών.

Την  εκδήλωση, που στέφτηκε με επιτυχία,  παρακολούθησε  πλήθος συμμετεχόντων.