Οι περισσότεροι αγνοούν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μία βιομηχανία που καθημερινά εκσυγχρονίζεται και επενδύει στην έρευνα της στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και στην έρευνα των υποδομών. Η έρευνα βοηθά στη βελτίωση των δομικών υλικών, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενέργειας κλπ και φυσικά καλύπτει και τους τομείς της υψηλής τεχνονολογίας.

Όμως πρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής να φανούν εμπράκτως και στην καθημερινή εκτέλεση των έργων. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχει το πρόγραμμα “HORIZON 2020” και οι στόχοι του να υλοποιηθούν πλήρως. Προς τον σκοπό αυτό η FIEC πιστεύει και πιέζει ώστε να δοθούν κίνητρα στους εργολήπτες δημοσίων έργων να χρησιμοποιούν νέας τεχνολογίας υλικά και νέες διαδικασίες κατασκευής.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις θέσεις της FIEC πάνω στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο COM(2014) 339 final