Ο ΕΦΚΑ απαντά  με επιστολή του στο αίτημα της Ένωσης και ενημερώνει πως πρόκειται να λυθεί άμεσα και οριστικά το θέμα των μειωμένων εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. 

Στο εν λόγω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Πρόκειται άμεσα να γίνει καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα όσων ασφαλισμένων έχουν κάνει σχετική αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να  υπολογίζονται μειωμένες οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές 2018.

Κατά την οριστικοποίηση, που θα γίνει εντός του μηνός Μαρτίου 2018, της ασφαλιστικής οφειλής έτους 2017 θα εντοπιστούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά και θα επιστραφούν στους ασφαλισμένους