Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοίνωσε την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών του συνημμένου πίνακα, ο οποίος θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση