Ο Δήμος Τανάγρας ενημέρωσε την  Ένωση ότι  θα επανέλθει με νέα τεύχη για το  διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου από το Διυλιστήριο Οινοφύτων στη δεξαμενή θέση Πύργος” , δεχόμενος τα επιχειρήματα που είχε προβάλει η ΠΕΔΜΕΔΕ στην επιστολή της