Η Ένωση διαμαρτύρεται γιατί ο Δήμος Πεντέλης δημοπρατεί νέο έργο την 23.07.2013, ενώ δεν έχει εξοφλήσει παλαιότερες οφειλές προς τα μέλη της.