Την ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο “Ανέγερση περιφερειακού ιατρείου δήμου Μεγανησίου νομού Λευκάδος” ζητά η Ένωση με επιστολή της, αφού το περιεχόμενο της διακήρυξης διαφοροποιείται ουσιωδώς από το υποχρεωτικά ισχύον πρότυπο τεύχος Τύπου Β’.

Εδώ η επιστολή.