Πέντε πρόχειροι διαγωνισμοί του πιο πάνω Δήμου πρόκειται να διενεργηθούν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και οχι με αυτές των δημοσίων έργων.

 Η Διαμαρτυρία της Ένωσης