Ο Δήμαρχος Ζηρού, αφού έλαβε υπόψιν του τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου τροποποίησε τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση και ανακαίνιση αποδυτηρίων γηπέδου αντισφαίρισης Δ.Κ. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού”. 

Το έγγραφο του Δήμου βρίσκεται εδώ