Η Ένωση διαμαρτύρεται γιατί ο Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να διενεργήσει δύο διαγωνισμούς έργων ως εργασίες