Ο Δήμος Βύρωνα απαντά στην επιστολή της Ένωσης για το διαγωνισμό του έργου “Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα” που πρόκειται να διεξάγει με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.