Ο Δήμαρχος Κόνιτσας, αποδεχόμενος τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου,ενημερώνει ότι θα δημοσιεύσει νέα διακήρυξη για το διαγωνισμό για το έργο “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αετόπετρας”.