Τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ) και συγκροτήθηκε σε σώμα με διετή θητεία το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Tη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου κατέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ ιδρύθηκε το 2001 και απαρτίζεται από Εταιρίες-Μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, όπως διαχειριστικές κατασκευαστικές, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και από εξειδικευμένους μελετητές και προμηθευτές προϊόντων.

Εκπροσωπεί την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη Διαχείριση Αποβλήτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος – FEAD (www.fead.be), συμμετέχοντας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων που επιμελούνται παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ  είναι Μέλος του Σ.Ε.Β. και στοχεύει με θέσεις, εκδηλώσεις, πληροφόρηση και συνέργειες των μελών του να συμβάλλει δυναμικά στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των αποβλήτων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών  της χώρας με παράλληλη ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου.