Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης    ήταν προσκεκλημένος στο συνέδριο που κύριο σκοπό είχε να συνδέσει την έρευνα και την τεχνολογία με την αειφόρο προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Ο κ. Μ. Δακτυλίδης Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και της FIE , αφού  απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό,  ευχήθηκε την απόλυτη επιτυχία των στόχων του συνεδρίου για λόγους μοναδικότητας του αντικειμένου της κληρονομιάς μας, ιστορικής συνέχειας, καλλιτεχνικής αξίας και παιδευτικού δυναμικού και έθεσε τα μελη της Ένωσης και την εμπειρία τους στη διάθεση των συμμετεχόντων στο Συνέδριο.